Referensi

Alhamdulillah, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UNIDA Gontor telah menyediakan library kitab-kitab turats sebagai bahan referensi dan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang tafsir.

Library

Ulum At-Tafsir

kitab tafsir Al Mufassirun

Tafsir As-Sya’rawi

MUQADDIMAH SURAH AL-FATIHAH

SURAH AL-BAQARAH

SURAH ALI IMRON

SURAH ALI IMRON

SURAH ANNISA

SURAH AL-MAIDAH

SURAH AL-AN’AM

SURAH AL-A’RAF

SURAH AT-TAWBAH

SURAH YUNUS

SURAH HUD

SURAH YUSUF

SURAH AL-HIJR

SURAH AL-ISRA’

SURAH AL-KAHFI

SURAH AL-ANBIYA

SURAH ANNUR

SURAH AL-QASHASH

SURAH AL-RUM

SURAH AL-AHZAB

Tafsir At-Thobari

Muqoddimah Al-Musnif,

Muqoddimah At-Tahqiq,

Surah Al-Baqaroh,

Surah Al-Baqaroh 164,

Surah Al-Baqaroh 224,

Surah Al-Baqaroh 268,

Surah Al-Imron 121, S

Tafsir Ustmani

Tafsir Juz Amma’ dan

Tafsir Al-Kahfi

Ulum Al-Hadist

Kitab Sarhu Al-Arbain An-Nawi

Al- Minhatu Ar-Rubbaniyah fii syarh Al-Arbain An-Nawawiyah

Al-Wafi Fii Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah

Kitab Syarh Matan Al-Arbain An-Nawawiyah